STRALSUND MUSEUM

Oavsett om det är i det före detta dominikanerklostret  St. Katharinen, med dess unika miljö, eller i de båda  museifilialerna  Marinemuseum och Museumshaus – Mecklenburg-Vorpommerns äldsta museum – beskriver på ett levande sätt sedan 1858 Hansastaden Stralsund och den omgivande regionen.

Placeringen

Katharinenkloster

Den största klosteranläggningen på den södra östersjökusten förenar medeltida byggnadskonst med andra tidsepokers arkitektur och stilar. Det var fursten Jaromar II av Rügen som skänkte mark och pengar för klostrets grundande. I samband med reformationen övergick dominikanerklostret,. som första gången omnämndes i urkunderna 1251, till att ägas av staden Stralsund. Sedan 1924 har man i de gamla sakrala rummen visat utställningar om Stralsunds historia. Tyngdpunkten har varit medeltiden. De utställda gotiska altarna och skulpturerna är åskådliga vittnesbörd om denna tids framstående hantverkskonst. Utgrävningsexponat och historiska källor dokumenterar livet under hansatiden. Till samlingens mest intressanta exponat finns medeltida kyrkliga textiler och en dyrbar glasbägare från Venedig.

Museumshuset – Mönchstraße 38

Det STRALSUND MUSEUM största exponat är Krämerhaus på Mönchstraße 38. Här finns 600 års kulturhistoria. Huset har renoverats med mede från Tyska stiftelsen för byggnadsminnesskydd ( Deutschen Stiftung Denkmalschutz) och de gamla murarna har fått nytt liv. Stengolvet är en påminnelse om att huset uppfördes under 1300-talet. De äldsta delarna finns i källaren och i en av de fyra lagerkamrarna. Den ännu fungerande gotiska taljan på övervåningen är en av de äldsta i hela Nordeuropa. Men mest fascinerande i Museihuset är emellertid de många väldokumenterade vittnesbörden om livet på medeltiden och framåt.

Det marinmuseet – på ön Dänholm

Museet finns på Sternschanze och har en intressant utställning under fri himmel. Det var på ön Dänholm som den preussiska flottan en gång för länge sedan såg dagens ljus. När man går igenom utställningen på det före detta kasernområdet lär man sig mycket om Dänholms militärhistoriska förgångna och kasernens bedtydelse för den gamla fästnings- och garnisonsstaden Stralsund. Samlingarna har ett intressant urval av bilder, översikter, schemata, dokument, uniformer, vapen, flaggor, persedlar och modeller. En av höjdpunkterna är en riktig marinhelikopter, som står uppställd på gårdsplanen.

Highlights

Guldskatten från vikingatiden

Redan 1858 invigdes det första museet i hansastaden Stralsund. Initiator och förste museidirektör var Dr. Rudolph Baier. Tack vare honom hade museet, som ett år senare blev provinsmuseum för Vorpommern, en omfattande samling historiska objekt. Det var Dr. Baier som införlivade de unika guldsmyckena från Hiddensee i samlingen.
De 16 delarna, tillverkade av rent guld och med en vikt på 598,20 gram, är ett imponerande exempel på vikingatidens guldsmideskonst och brukar tillskrivas vikingakungen Harald Blåtand.
Guldsmyckena från Peenemünde , som hittades under åren 1905-1908 ,finns också på museet . Det unika vikingaguldet kommer att ställas ut i orginal 2015.

Löwenska samlingen

Stralsund tillhörde Sverige under nästan 200 år. Den svenske generalguvenören Axel Graf von Löwen testamenterade 1761 sin värdefulla samling av konstföremål, nautiska och astronomiska instrument, vapen och böcker till staden Stralsund och dess invånare. Dessa värdefulla exponat finns än i dag i museets ägo. Bland exponaten finns bland annat en värdefull bok med anteckningar av Tycho Brahe och Johannes Kepler samt ett sällsynt jordglobspar.

En samling full med rariteter

I Katharinenklostret finns fajans från den år 1755 i Stralsund öppnade manufakturen, kortlekar från den Vereinigten Stralsunder Spielkartenfabriken samt stilmöbler från olika epoker, olika exponat som skildrar skråväsendet och mynthistoriska exponat. Här kan man också lära mer om husarenofficeraren och frikårsledaren Ferdinand von Schill samt den jämnårige poeten Ernst Moritz Arndt och kemikern Carl Wilhelm Scheele.

Bildande konst

Museet har en stor samling av målningar och grafiska blad, skulpturer och fotografier. Särskilt arbeten av konstnärer från regionen är väl representerade i samlingen. Exempelvis har målare som Heinrich Lietz, Theodor Schultze-Jasmer och Elisabeth Büchsel testamenterat stora delar av sina livsverk till museeet.
Bland de mer värdefulla exponaten kan man nämna oljemålningen “Elblelandskap“ av Caspar David Friedrich. Konstvännerna kommer också att begeistras av Philipp Otto Runges och Jan Davidsz de Heems utställda arbeten.
Regelbundna tematiska utställningar bidrar till att göra dessa verk tillgängliga för en bredare allmänhet.

Kontakt
STRALSUND MUSEUM 
Mönchstraße 25-28 | 18439 Stralsund | GERMANY
Telefon
+49 3831 253 617